Tisková zpráva

Evropský Týden Kódování se vrací 11. až 17. října 2014

V loňském roce stačil jen jeden měsíc k uspořádání tří set akcí pro vůbec první Evropský Týden Kódování. 10.000 účastníků všech věkových kategorií v 26 evropských zemích se učili o kódování na workshopech a přednáškách pořádaných školami, univerzitami a bezpočtem dobrovolníků. V letošním roce chceme dosáhnout ještě výše. A potřebujeme vaši pomoc, aby Evropa opět kódovala od 11. do 17. října 2014.

Evropský Týden Kódování se zaměřuje na oslavu kódování: umění a vědu komunikace s počítači. Hlubší pochopení technologií se stává novým druhem gramotnosti a tolik potřebnou konkurenční výhodou digitální Evropy. Nezaměstnanost mladých lidí je na vzestupu na celém kontinentu, avšak do roku 2015 budeme mít nedostatek až 900 tisíc pracovních míst v oblasti IT.

To je, proč chceme inspirovat evropské občany všech věkových kategorií, aby se začali učit jazyku počítačů mezi sobotou 11. října a pátkem 17. října 2014. A věříme, že můžete pomoci, bez ohledu na to, jestli už víte, jak mocné a zábavné kódování je nebo zda jste sami nikdy nenapsali řádek kódu.

Můžete pomoci zdigitalizovat Evropu

  • Máte kódovací schopnosti? Můžete pomoci tím, že uspořádáte workshop na vaší škole, v místní hackspace nebo v komunitním centru. Začněte studijní skupinu pro své přátele nebo rodinu. Dokonce i když se nepovažujete za programátora a můžete jen někoho naučit základy HTML.
  • Jste učitel, který uznává význam kódování, ale ještě nemá potřebné dovednosti? Promluvte si se svým ředitelem a kolegy o uspořádání semináře nebo pozvěte své studenty, aby vás i sebe navzájem učili!
  • Jste učitel, který již učí kódování? Podělte se o své třídní plány, uspořádejte seminář pro své kolegy!
  • Jste univerzita se zaměřením na počítačovou vědu? Ukažte studentům středních škol zábavu, kterou mohou mít s kódováním.
  • Jste firma, která hledá technické nadání a talent? Uspořádejte dílnu pro začátečníky, zorganizujte zábavnou kódovácí výzvu pro studenty nebo nabídněte sponzorství pro kódovácí akce!
  • Zúčastnili jste se loňského Týdne Kódování? Povězte nám o vaší akci, o čem jste se poučili, tak aby se poučili a inspirovali i druzí!

Také potřebujeme vaši pomoc při šíření povědomí o Evropském Týdnu Kódování. Sdílejte informace s přáteli a sledujícími na Twitteru, Facebooku a jinde v rámci hashtag #codeEU. Pošlete nám e-mail na europecodes@gmail.com pokud se chcete podělit o zkušenosti, máte otázky týkající se pořádání akce, nebo chcete pomoci.

O Evropském Týdnu Kódování

Myšlenkou Evropského Týdne Kódování je propojit místní organizace a dobrovolníky a předvést stávajících iniciativy a osvědčené postupy napříč Evropou. Týden Kódování byl zahájen mladými poradci Více-Prezidentky Neelie Kroes, kteří, spolu s jinými místními velvyslanci,  chtějí vidět více svých vrstevníků aktivně vytvářet a nejenom konzumovat digitální obsah.

 

Leave a Reply